publicaties waterschap bypass

 

menu artpgb

 

waterschap Groot Salland

waterschapthema's

publicaties waterschap bypass

 

 

spectrum

de Stentor Zaterdag 20 September 2008

Genieten van ijsvogel op vishengel

 

Pieter van der Broek (52) uit Kam­pen is beeldend kunstenaar en ont­werper. Hij is namens hengelsport­vereniging Ons Vermaak (1300 le­den) kandidaat voor het water­schap Groot Salland. Van der Broek wil zijn stem laten horen omdat er naar zijn smaak te weinig over het leven onder water wordt gespro­ken. Dat ontdekte hij toen hij na­mens Ons Vermaak zitting kreeg in de klankbordgroep voor de aanleg van een bypass om overvloedig IJs­selwater bij Kampen of te voeren naar het Veluwemeer. „Het ging heel veel over watervogels en mooie dingen voor het milieu, maar niet over vissen." Met succes probeerde hij de onderwaterwereld op de kaart te zetten. Hij lanceerde een uitgewerkt plan voor barbeelbe­ken, een inlaat voor vissen en een panoramawand die een bijzondere kijk onder water biedt als ware de bypass een aquarium. Die inbreng smaakt naar meer, vandaar deelna­me aan de waterschapsverkiezin­gen. Hij wil breed kiezers proberen aan te spreken. Van der Broek gaat uiteraard voor veilige dijken, schoon water, droge voeten en vol­doende water maar ook voor de be­reikbaarheid van natuur. „Ik wil de mogelijkheden stimuleren actief in natuur te zijn. Als ik in het Noord­diep bij Kampen vis, zit er soms een ijsvogel op mijn hengel. Als ik me dan stil houdt, blijft die er ook nog zitten. Dat is toch prachtig."