publicaties waterschap bypass

 

menu artpgb

 

waterschap Groot Salland

waterschapthema's

publicaties waterschap bypass

 

 

Nieuw Kamper Dagblad

de Stentor

woensdag 23 januari 2008

De Koerskolk, geliefd nachtviswater van Ons Vermaak-hengelaars, ligt midden in het bypasstracé. Aanleg van een 'barbeelbeek' die verbonden is met IJssel, randmeer én Koerskolk zou een krachtige verrijking betekenen voor flora en fauna, zowel boven als onder water. 


 

‘Verrijk bypass met een barbeel-beek’

 

Hengelsportvereniging Ons Vermaak denkt mee over inrichting.

 

door Carel de Goeij

KAMPEN - Maak in de bypass niet alleen een vaargeul, maar leg ook één of meerdere beken aan die in verbinding staan met IJssel en randmeer. Daardoor kan de vispo­pulatie in dit gebied sterk verrijkt worden.

Dit standpunt vertegenwoordigt Pieter van den Broek, bestuurslid van de Kamper hengelaarsvereni­ging Ons Vermaak (1300 leden) in de zogeheten klankbordgroep die meepraat over de inrichting van de bypass.

‘De aanleg van een of meerdere beken zou de barbeel kunnen aan­trekken, nu die door de verbeterde waterkwaliteit is teruggekeerd in de IJssel. De barbeel kan ook heel goed leven in kleine riviertjes en beken. Beken in de bypass zouden ook begeleidende soorten als roof­blei en winde en specifieke insec­ten en vogels, zoals bijvoorbeeld de ijsvogel, aantrekken.’

 

‘We proberen de suggesties van Ons Vermaak een plek te geven’

Van den Broek hoopt dat de by­pass ingericht zal worden als een moerasachtig deltagebied, waar het water zowel vanaf de IJssel als van de kant van het Drontermeer vrij spel heeft. Een wisselende

stroomsnelheid, meanderend par­cours en bodem van zand of klei zouden veelbelovende voorwaar­den zijn voor een rijke vis-, vogel­- en florapopulatie in en rond de beek.

Midden in het bypassgedeelte tus­sen N50 en IJssel, aan bet eind van de Venedijk-Zuid, ligt de Koers­kolk, eigendom van 'Ons Ver­maak'. Zegt Van den Broek: ‘Een barbeelbeek, zoals ik hem voor het gemak maar noem, zou bijvoor­beeld kunnen aansluiten op de Koerskolk en daarmee deze opne­men in her dynamische watermi­lieu in de bypass. Op die manier kan het watermilieu van de kolk nog rijker en aantrekkelijker voor vis worden.’

Als de bypass er daadwerkelijk komt, zal het eigendom van Koerskolk overgaan in handen van de gemeente of provincie. ‘De Koerskolk is specifiek nacht-viswater. We gaan er vanuit dat we gecompenseerd worden met een vergelijkbare kolk, waar we weinig last hebben van omgevingslid zegt Van den Broek. Op het provinciehuis is men inmiddels druk met het ontwerpen van diverse varianten voor de richting van de bypass. Woensdag 5 maart worden die op een informatie-avond in Kampen gepresenteerd. Arjan Otten, project-secretaris IJsseldelta-Zuid:  ‘We proberen de suggesties van Ons Vermaak een plek te geven. Vooral het idee van een open verbinding voor vissen met IJssel en randmeer spreekt ons zeer aan.’